Call our Helpline 0-2580-0021 Ext.1110, 1105 for more details     ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (News Clipping Online) ที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์กว่า17ปี จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ

  จัดเก็บแยกเป็น 12 หมวดหมู่ แบ่งย่อยเป็นหัวเรื่องกว่า 140 หัวเรื่อง

  มีเจ้าหน้าที่ ให้คำสืบค้น(Keyword)ตามหลักบรรณารักษศาตร์ ช่วยให้ท่านสืบค้นหาข่าวเก่าๆได้ง่ายสะดวกสะบาย  อัตราค่าบริการ
จำนวน User ราคา (บาท / ปี)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
1 7,704
3 10,272
5 15,408
10 25,680
15 38,520
30 86,400

  ลูกค้าของเรา


ดูลูกค้าทั้งหมด>>


  พิเศษ!! สมัครรับบริการ 1ปีขึ้นไปรับส่วนลด 10%Mic Elibrary Update
  • ล้อกันแรงไปมั้ย
  • เศรษฐกิจไทยหลังรัฐประหารพลิกวิกฤติกู้ความเชื่อมั่น
  • จับประเด็น
  • ปั๊มบัตรสินเชื่อเกษตร2แสนใบเน้นสมาชิกสหกรณ์ฯ-กองทุนหมู่บ้าน
  • ค้านสร้างเรือนจำบนพื้นที่ป่าชุมชน
  บริการกฤตภาคข่าว (News Clipping Online)ออนไลน์ผ่านเครือข่าย Internet จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ สแกนเป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ .pdf

  จัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 10 หมวดและแยกย่อยเป็นหัวเรื่องมากกว่า140 หัวเรื่องให้ท่านเลือกรับบริการในหัวเรื่องที่ท่านต้องการ

  มีบริการจัดเก็บข่าวย้อนหลังให้ท่านเลือกค้นดู 30 วัน  อัตราค่าบริการ
แพคเกจ ราคา (บาท / เดือน)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
แบบไม่สะสมข้อมูลย้อนหลัง 400 บาท ต่อ 1หัวเรื่อง ต่อ 1 User
แบบสะสมข้อมูลย้อนหลัง 700 บาท ต่อ 1หัวเรื่อง ต่อ 1 User
เพิ่มหัวเรื่องพิเศษ 2140 บาท ต่อ 1หัวเรื่อง ต่อ 1 User

  ลูกค้าของเรา


ดูลูกค้าทั้งหมด>>


  พิเศษ!! สมัครรับบริการ 1ปีขึ้นไปรับส่วนลด 10%

จำนวนหัวเรื่อง ระยะเวลา แถม ลดราคา
5 6 เดือน 1 หัวเรื่อง 5 %
5 12 เดือน 1 หัวเรื่อง 10 %
10 6 เดือน 3 หัวเรื่อง 5 %
10 12 เดือน 3 หัวเรื่อง 10 %Mic Clipping Update
  • Crash dead pose ID challenge
  • Coup cuts northeastern cross - border trade by half
  • Seattle approves $15 hour
  • Smashing the glass ceiling
  • Tourist hubs get curfew reprieve