บริการข่าวสารเพื่อเท่าทันโลก    [ หน้าหลัก ]  [ หัวเรื่องข่าวที่ให้บริการ ]  [ ชมตัวอย่างข่าวเช้าวันนี้ ]  [ ติดต่อสอบถาม ]  [ FAQ ]
Infomation Center By Matichon Public Company
Data and Information You Need

FAQ

- ทางบริษัทจำกัดจำนวนครั้ง ในการพิมพ์ / download รายละเอียดของข้อมูลหรือไม่
ตอบ ทางบริษัทไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในการพิมพ์ หรือ download รายละเอียดข้อมูล

- ความถี่ หรือช่วงเวลาในการปรับปรุงฐานข้อมูลของข่าวเช้าวันนี้ (News Clipping)
ตอบ ความถี่ หรือช่วงเวลาในการปรับปรุงฐานข้อมูลของข่าวเช้าวันนี้ (News Clipping) ทุกๆเช้าตั้งแต่ตี 5 ของทุกๆวัน

- ข่าวเช้าวันนี้ (News Clipping) มีกี่หมวดหมู่ที่ให้บริการ และมีหลักการจัดหมวดหมู่อย่างไร
ตอบ มากกว่า 10 หมวดหมู่ หรือกว่า 2,000 หัวเรื่อง การจัดเก็บเป็นไปตามหลักบรรณารักษ์ศาสตร์

- แหล่งที่มาของข้อมูลของข่าวเช้าวันนี้ (News Clipping) มาจากแหล่งใดบ้าง
ตอบ จากแหล่งที่มาของข่าวสารหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในเมืองไทยมากกว่า 30 ฉบับ

- ในการจัดหัวเรื่องของข่าวเช้าวันนี้ (News Clipping) มีหลักการให้ Key Word อย่างไร
ตอบ เป็นไปตามหลักบรรณารักษ์ศาสตร์ และคำพาดหัวข่าวหนังสื่อพิมพ์

- จะสืบค้นข้อมูลอย่างไร ให้ได้ผลการสืบค้นที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด
ตอบ คำพาดหัวข่าวหนังสื่อพิมพ์ และคำค้น (Key Word)

- สามารถใช้การเลือกดูตามหัวเรื่อง โดยไม่ต้องพิมพ์เลขหมวดหรือเลขหัวเรื่องย่อยได้หรือไม่
ตอบ ได้

ลิขสิทธิ์โดย © บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2580-0021, 0-2589-0020 อีเมล์ mic@matichon.co.th
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved. E-mail : support@matichon.co.th